Pomněnka

Pořádali:

Pm: Pomněnka – Riš

Pe: Petr – Rarášek

V: Vypravěč – Milti

Pol: Poručík Pepa – Klouzek

PP: Podnikatel Pracháč – Vojta

Po: Pohostinská pomocnice Pavla Ptáčková – Uzlík

Rosnička – Klíště

 

V: Právě představujeme příběh Pomněnka. Příběh používající pouze počátečního písmena „P“. Prosím pozorně poslouchejte. Pravopisná pravidla přeskočme.

 

V: Přes písčitou pláž při půlměsíčku pomalu přechází přenádherná Pomněnka. Na jeviště pomalu vstupuje Pomněnka a přichází k Petrovi. Potkajíc Petra pobrukujícího písničku „Překrásná píseň“ povídá.

 

Překrásná píseň

Ptáčkové písničku pěknou pějou

Pro Pomněnku panenku překrásnou.

 

Pm: Petře, pojďme pospolu, prosím.

Pe: Přirozeně půjdu. Pomněnka se zavěsí Petrovi za ruku a pomalu přecházejí k pohostinství.

V: Pomněnka provázena Petrem přišla pod pohostinství „Při pomníku padlých parašutistů“. Pomněnka s Petrem si sednou ke stolu. Přisednuvši pod paraplíčko Pomněnka přivolává pohostinskou pomocnici Pavlu Ptáčkovou.

Pm: Paní pohostinská přineste prosím přehled pokrmů. Pohostinská přinese menu a zase odejde. Mezitím je podnikatel pracháč přivázán pod plachetnici.

Pm: Podívej, Petře, pivo po pětikoruně.

Pe: Paráda. Volá na pohostinskou. Pět piv.

V: Pohostinská přinesla pití po předlouhém poledni, povídajíc předpověď počasí. Petr s Pomněnkou se tváří znuděně.

Po: Přeháňky plískanic přecházející přes Perlový poloostrov pomalu přestanou. Rosnička ukazuje na tabuli předpověď počasí.

Pm: Rozčileně se postaví. Paní proč potřebujete předlouhé poledne pro pouhé přinesení pití?

Po: Protože praskla pípa.

V: Po pozření pěti piv Petr povídá.

Pe: Paní pohostinská, platíme.

Po: Pětadvacet.

Pm: Pojdmě pryč Petře!

V: Popošli

Pe: Pojď, Pomněnko, počneme polibek.

 

Srdíčko – Tváře obou postav jsou zakryty srdíčkem.

 

V: Petr políbil Pomněnku. Pomněnka políbila Petra.

Po: Petře…

Pe: Pomněnko…

 

Konec srdíčka

 

PP: Pomoc, pomoc…

V: Přelétnul přes pláž pokřik podnikatele Pracháče přivázaného pod potopenou plachetnicí.

 

V: Pomněnka pohotově poskočí pod pěnící příboj. Pomněnka plave k plachetnici. Provazy přetrhává pouze prsty. Vytáhne podnikatele z vody. Pomněnka poskytuje podnikateli první pomoc… Pozdě, podnikatel pošel… Prohledává podnikatele: pírko, pas, pistole, pár ponožek, pětikoruna, peněženka plná pětitisícovek. Pomněnka vše zahodí, jen peněženku si nechá.

Pol: Do megafonu. Pozor, pozor. Právě pošel pan podnikatel Pracháč. Předejte prosím pozůstalosti policii.

Pe: Bezradně poklesne v kolenou. Proč právě pan podnikatel Pracháč?

V: Pomněnka předala peněženku policii. Peníze předtím vyndá.

 

Podnikatele přenesou pryč.

 

V: Po pár pátcích pořádá policie pitvu.

 

Pokračování příště