Píseň Jitřenky

Zvedli jste někdy za noci hlavu, mí drazí poníci, a podívali se na tu nádhernou temně modrou oblohu osázenou zářivými démanty v podobě hvězd.

Ano? Pak jste si jistě položili otázku, co jsou vlastně zač a kde se tam vzaly.

A všimli jste si někdy té hvězdy, která se vždy objeví jako první a ráno odchází jako ta úplně poslední.

Správně, je to Večernice anebo též Jitřenka. Symbol naděje, lásky a neuvěřitelného přátelství. Již po celé věky v tichosti dohlíží nad naší zemí a svou září nám ukazuje tu správnou cestu. Cestu za nadějí a svobodou.

Chtěla bych vám o ní povědět příběh. Příběh odehrávající v časech dávno před založením Equestrie. V časech, které byly tak temné, že v srdcích poníků už nezbývala žádná naděje ani láska.

Zemi tehdy zničila strašlivá válka. Válka, kterou začali a vedli jednorožci, a která téměř zpustošila celý tehdy známý svět.

Miliony zemřely a z měst zůstaly jen smutné doutnající trosky. Krajina se proměnila v nehostinnou pustinu, po níž se proháněly pouze divoké víry temné magie.

Jen několik málo míst zůstalo ušetřeno nejhoršího, ale i v nich se podmínky pomalu zhoršovaly.

Úroda byla čím dál střídmější, propukaly epidemie podivných nemocí a k tomu všemu se mezi poníky začala šířit nenávist. Nenávist ke všemu co se nějakým způsobem odlišovalo a co nějak souviselo s magií. A tak začal hon na všechny pegase a jednorožce.

Svět zkrátka umíral a nikdo nevěděl co s tím.

Až jednoho dne se v černých temnotách objevila malá jiskřička v podobě jedné právě narozené klisničky. Jen ona mohla být tou poslední spásou.

Poslechněte si tedy píseň, která o ní byla za dávných časů sepsána. Píseň o jejím narození, o životě a hlavně také o cestě, kterou musela projít a na jejímž konci na ni čekalo poznání, které ji i celý náš svět definitivně změnilo.

Vzduch se náhlé naplnit podivnou tesknou melodií a rozezvučel se první verš. Ačkoliv byl tvořen jen z několika málo slov, tak se v jeho nitru skrývalo ohromné poznání. Snad jakoby v těch několika tónech byly ukryty všechny vzpomínky oné malé klisničky.

 

Pokračování