Měření času

 • Měsíce – Ke každému měsíci jsem se snažil připojit svátek či činnost, kterou poníci vykonávají a nazvat ho podle ní.
  • Leden – Mrazivec
  • Únor – Ledutaj
  • Březen – Jarovít (Winter Wrap-up)
  • Duben – Poupěnec
  • Květen – Srdcavec (Hearths and Hooves Day)
  • Červen – Celestín (Summer Sun Celebration)
  • Červenec – Celestínec
  • Srpen – Žnec
  • Září – Jablenec (Applebuck Season)
  • Říjen – Temnotín (Nightmare Night)
  • Listopad – Listoschaz (Running of the Leaves)
  • Prosinec – Srdcehřej (Hearth Warming Eve)
 • Roky
  • Letopočet je počítán od zapuzení Nightmare Moon na Měsíc. Tedy první série se odehrává v roce 1000 a druhá 1001.
  • Datace pak vypadá například takto 1002 ANM (After Nightmare Moon)